Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskałam w 2010 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie na podstawie rozprawy pt.: Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu środowiska akademickiego na przykładzie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do czasu uzyskania doktoratu moje badania naukowe dotyczyły kształtowania się uniwersyteckiej kultury organizacyjnej. Aktualnie zajmuję się problematyką kultury politycznej w społeczeństwie polskim. Szczególnie interesuje mnie idea demokracji uczestniczącej oraz kooperatyzm. Wynikiem dotychczasowych badań są artykuły a także przygotowywana praca habilitacyjna.

book

Reklama