Urodziłam się w Łańcucie, a moją rodzinną miejscowością jest Markowa. Do szkoły średniej – Liceum Ekonomiczne – uczęszczałam w Wysokiej k/ Łańcuta. W roku 1999 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. W 2000 roku podjęłam pracę w Instytucie Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (aktualnie Uniwersytet Rzeszowski). Od 2003 roku pracuję w Instytucie Nauk o Polityce UR (do 23.02.2015 Katedra Politologii). Pracę rozpoczęłam na stanowisku asystenta. W roku 2010 na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych. Od tego też roku pracuję na stanowisku adiunkta.

Od 2000 roku jestem sekretarzem Redakcji Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich „ΣΟΦΙΑ” (od 2016 roku również zastępcą redaktora naczelnego) oraz członkiem powołanego w 2011 roku Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich pełniąc funkcję sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego. Jestem także członkiem Zarządu (kadencja 2017-2020) rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

drzeewo

 

Reklama