JJestem to znaczy mogę
angażować się w to co robię
Cel wyznacza mą drogę
Kształtuję
istnienie
ścieżki po których chodzę
Odpowiedzialność i współdziałanie
Autokreacja rozumu wolą
wewnętrzny rozwój
doskonalenie
Człowieka celem jest człowiek

[20.01.2012 kmc]

water

 

Reklama